La province de Namur, au coeur de votre quotidien

Télésurveillance de patients fragiles à domicile en milieu rural

Het project

Het HIS2R-project is van plan vijftig patiënten aan beide kanten van de grens uit te rusten met hartfalen of chronische obstructieve longziekte, met een tablet die is aangesloten op apparatuur zoals een balans of een saturometer. Het verzamelen van gezondheidsparameters zal waarschuwingen genereren, doorgestuurd door televigilantie en beheerd door een casemanager vanuit zorgcoördinatie. Deze casemanager beoordeelt behoeften, plant zorg, coördineert actoren, overlegt met hen en geeft vervolg- en therapeutisch onderwijs aan de patiënt. Een algoritme op basis van wetenschappelijke aanbevelingen helpt de beslissing. De tablet maakt ook het beheer van de passages van de verschillende professionals mogelijk en geeft algemene informatie. Bij dit project zijn patiënten, zorgverleners en eerstelijnsgezondheidszorgverleners betrokken.

🇫🇷 🇧🇪

De Frans-Belgische grensoverschrijdende samenwerking is essentieel om zowel gecoördineerde als geïntegreerde zorg te organiseren, maar ook om informatie digitaal te delen en toegankelijk te maken voor zorgverleners en patiënten. De elektronische overdracht van gezondheidsgegevens en hun toegankelijkheid over de grens beantwoorden aan deze grote uitdaging. Deze samenwerking is des te belangrijker omdat er nieuwe nationale wetgeving, nieuwe procedures en nieuwe beroepspraktijken op komst zijn, zoals bijvoorbeeld telegeneeskunde of elektronisch recept.

De grensoverschrijdende gebieden waarop het project betrekking heeft, zijn de provincie Namen in België en het departement Ardennen in Frankrijk, die vergelijkbare sociale, economische, geografische en demografische kenmerken hebben. Deze plattelandsgebieden aan beide zijden van de grens worden gekenmerkt door een lage bevolkingsdichtheid en vergelijkbare diensten die worden aangeboden in het licht van mobiliteits- en werkgelegenheidsproblemen. Het project is daarom gericht op het georganiseerde gebied voor toegang tot grensoverschrijdende gezondheidszorg (ZOAST) in de Ardennen. Lokale gezondheidsprofielen en een gezondheidsdashboard aan Belgische zijde, maar ook grensoverschrijdende gezondheidsprofielen die onlangs zijn gepubliceerd in het kader van het interreg Gedidot-project, tonen aan dat een aanzienlijk deel van de bevolking lijdt aan chronische ziekten. Deze ziekten versnellen de functionele achteruitgang in verband met leeftijd en de toegang van patiënten tot gezondheidsdiensten kan worden vertraagd door de afstanden, het gebrek aan snelle toegang tot de weg en het beperkte aanbod van openbaar vervoer terwijl de organisatie van gecoördineerde zorg is vaak complex. Onder deze chronische ziekten zijn hartfalen (HF) en chronische obstructieve longziekte (COPD) bijzonder kwetsbaar en wekken ze een gevoel van onzekerheid op bij de patiënt en de mensen om hem heen.